ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów kontakt@stowarzyszenie-podlasie.pl

„Magia Rękodzieła”

Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie w Radziłowie jako jedyne w województwie podlaskim otrzymało darowiznę na realizację projektu „Magia rękodzieła” w ramach programu Fundacji PGNiG Rozgrzewamy Polskie Serca

Read More

Rozwiń skrzydła

INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Rozwiń skrzydła !” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Read More

Read More

To już III edycja działań w zakresie edukacji kulturalnej

Stowarzyszenie Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt, pn. „Śladami historii III – wycieczki edukacyjno-artystyczne”, który dofinansowano ze środków Fundacji PZU

Read More

Razem Możemy Więcej!

Inspires Sp. z o.o. w partnerstwie z SROW Podlasie z dniem 01.07.2020 r. rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach dofinansowania UE pn. „Razem możemy więcej!”.
Projekt skierowany głównie do osób bezrobotnych, z niepełnosprawnością lub wykluczonych społecznie.

Read More