ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów kontakt@stowarzyszenie-podlasie.pl

„Ekologiczne i sportowe wakacje”

28 lipca 2022 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy rozpoczęły się półkolonie letnie w ramach projektu „Ekologiczne i sportowe wakacje”. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, wśród uczestników są dzieci z Ukrainy. Uczestnicy półkolonii mogą już się pochwalić wspólnie wykonanymi pracami tj. wieniec z rolek po papierze toaletowym czy gwiazdy z papieru. Oprócz rękodzieła odbywają się również zajęcia sportowe, podczas których dzieci i młodzież mają okazję aktywnie spędzić czas. Uczestnicy zajęć wykazują się zaangażowaniem, co można zauważyć na poniższych zdjęciach. A wszystko to w ramach projektu: „Bezpieczna przystań – działania terenowe” finansowane przez Fundację Polki Mogą Wszystko w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Buddhist Tzu Chi Foundation. Dziękujemy za dofinansowanie i życzymy dla wszystkich uczestników wesołych i bezpiecznych wakacji!

Rozpoczęliśmy realizacji projektu „Z ekologią za pan brat”

W ramach projektu dzieci zamieszkałe Gminę Wąsosz i Radziłów rozpoczęły udział w półkoloniach. Od 05.07.2022 r. odbywają się warsztaty z upcyklingu, ekologii. Dzieci wykonywały własne projekty doniczek i nasadzały zioła i kwiaty, malowały torby wielokrotnego użytku, w GOKiS w Wąsoszu powstały piękne donice ukazujące mini ogrody terapeutyczne, natomiast przy Szkole Podstawowej w Słuczu będziemy sadzić drzewka i krzewy. Dzieci są bardzo zadowolone z udziału w projekcie i zajęciach, co nas najbardziej cieszy oraz mobilizuje do dalszego działania. Podczas zajęć odwiedzili nas również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Nadleśnictwa w Rajgrodzie i Koła Łowieckiego „Ponowa”. Za uatrakcyjnienie zajęć serdecznie dziękujemy!!!

W okresie wrzesień – październik zorganizowane zostaną konkursy z nagrodami dotyczące ekologii.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Magia rękodzieła

Zakończyliśmy już realizację projektu „Magia rękodzieła” w ramach programu Fundacji PGNiG Rozgrzewamy Polskie Serca.

            W ramach projektu odbyły się warsztaty z rękodzieła: malowanie na  szkle, tworzenie z bibuły, decoupage, wyszywanie, haftowanie, szydełkowanie, warsztaty z masy solnej. Dostosowując się do zainteresowań uczestników projektu warsztaty odbywały się na terenie powiatu grajewskiego i łomżyńskiego w Radziłowie, Klimaszewnicy, Ciemnoszyjach, Wąsoszu, Szczuczynie oraz Wilamowie. Wykonane prace w ramach projektu trafiły na kiermasz charytatywny na rzecz Eryka oraz kiermasze świąteczne realizowane w szkołach podstawowych, pozostałe prace trafiły do uczestników. Udział w projekcie pozwolił nie tylko na zdobycie nowych umiejętności, ale również na możliwość spotkania się, integracji lokalnej, wymiany doświadczeń międzypokoleniowych oraz promocję Fundacji PGNiG i Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie. W sumie w projekcie udział wzięło ponad 400 osób zarówno dzieci i młodzieży, osób z terenów wiejskich i popegeerowskich oraz seniorów.

W imieniu stowarzyszenia oraz wszystkich uczestników jeszcze raz dziękujemy za dofinansowanie realizacji projektu 😊

Z ekologią za pan brat

Miło nam poinformować, że w czerwcu 2022 „Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie” podpisało z Województwem Podlaskim umowę dotyczącą realizacji projektu „Z ekologią za pan brat”, a tym uzyskało dofinansowanie na przeprowadzenie  warsztatów i konkursów związanych z ekologią.

W ramach projektu, trzy grupy dzieci i młodzieży, łącznie 60 osób, zamieszkujące tereny gminy Radziłów i/lub Grajewo, Wąsosz, będą mogły skorzystać z bezpłatnych warsztatów z upcyklingu, ekologii, zorganizowane będą wycieczki rowerowe dla całych rodzin oraz zakupione i nasadzone 3 skwery ekologiczne.

W okresie wrzesień – październik zorganizowane zostaną konkursy z nagrodami dotyczące ekologii.

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu zajęć oraz zapisów można uzyskać dzwoniąc lub pisząc do Krystyny Jankowskiej – koordynatora projektu: 661 021 171 lub jankowska12@op.pl.

Akcja aktywizacja

Wartość dofinansowania: 1 773 765,41 

W tym dofinansowanie wkład UE: 1 773 765,41

O PROJEKCIE

INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Akcja aktywizacja!” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji : 01.12.2021 – 31.10.2023r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 120 os. (72K, 48M) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z województwa podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowych dostosowanych do potrzeb Uczestników projektu w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji do 31.10.2023r.

Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 01.12.2021 – 31.03.2023r

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia:

 • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
 • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby korzystające z PO PŻ
 • Kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby ze wsi

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 120 osób (72 Kobiety/48 Mężczyzn)(10gr x 12 os.)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia z  woj. podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża.

AKTUALNOŚCI

Oferowane wsparcie

Wsparcie Klubu Integracji Społecznej: udział w działaniach aktywujących społecznie i zawodowo, w tym:

 • Grupy samopomocowe
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu- Ścieżka reintegracji
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
 • Poradnictwo specjalistyczne: socjalne, indywidualny coaching, wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON]
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia komputerowe
 • Szkolenia zawodowe w oparciu o Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 • Staże – 3 i 4-ro miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Kontakt

tel. 730 771 536

Biuro Projektu „Akcja aktywizacja!”

ul. Karwowska 48, 19 – 213 Radziłów

tel. 730 771 536

ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 19, 15 – 084 Białystok

„Magia Rękodzieła”

Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie w Radziłowie jako jedyne w województwie podlaskim otrzymało darowiznę na realizację projektu „Magia rękodzieła” w ramach programu Fundacji PGNiG Rozgrzewamy Polskie Serca

Read More

Rozwiń skrzydła

INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Rozwiń skrzydła !” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Read More