ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów kontakt@stowarzyszenie-podlasie.pl

Akcja aktywizacja

Wartość dofinansowania: 1 773 765,41  W tym dofinansowanie wkład UE: 1 773 765,41 O PROJEKCIE INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Akcja aktywizacja!” dofinansowany z Funduszy Europejskich w… Read More