ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów kontakt@stowarzyszenie-podlasie.pl

Razem Możemy Więcej!

Inspires Sp. z o.o. w partnerstwie z SROW Podlasie z dniem 01.07.2020 r. rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach dofinansowania UE pn. „Razem możemy więcej!”. Projekt skierowany głównie do osób bezrobotnych, z niepełnosprawnością lub wykluczonych społecznie.